آمدن آلمان رویترز بازداشت تروریسم مسافران

آمدن: آلمان رویترز بازداشت تروریسم مسافران فرودگاه هواپیما بازداشت شدن خبرگزاری رویترز هواپیمای ایرباس

حفظ برجام، آزمونی جهت اتحادیه اروپا است / موگرینی

به گزارش ایسنا به نقل از العالم، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در یک نشست اروپایی با عنوان «نشست کسب و کار اروپا» راجع به لزوم حفظ بر..

ادامه مطلب