آمدن آلمان رویترز بازداشت تروریسم مسافران

آمدن: آلمان رویترز بازداشت تروریسم مسافران فرودگاه هواپیما بازداشت شدن خبرگزاری رویترز هواپیمای ایرباس

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی حفظ برجام، آزمونی جهت اتحادیه اروپا است / موگرینی

به گزارش ایسنا به نقل از العالم، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در یک نشست اروپایی با عنوان «نشست کسب و کار اروپا» راجع به لزوم حفظ برجام

حفظ برجام، آزمونی جهت اتحادیه اروپا است / موگرینی

موگرینی: حفظ برجام، آزمونی جهت اتحادیه اروپا است

عبارات مهم : اروپا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که حفظ برجام، آزمونی جهت این اتحادیه است.

به گزارش ایسنا به نقل از العالم، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در یک نشست اروپایی با عنوان «نشست کسب و کار اروپا» راجع به لزوم حفظ برجام گفت: این یک آزمون جهت اتحادیه اروپاست که آیا ما می توانیم تصمیمات مختص به خودمان را بگیریم، حق حاکمیت خود را به نمایش گذاشته و از منافعمان حفاظت کنیم و قدرت خود را نشان دهیم.

حفظ برجام، آزمونی جهت اتحادیه اروپا است / موگرینی

وی با اشاره تلویحی به فشارهای آمریکا به اتحادیه اروپا راجع به برجام تصریح کرد: ما چالش هایی داریم ولی می توانیم توافق (برجام) را حفظ کنیم اگر ایرانی ها در توافق بمانند و به آن احترام بگذارند همان کاری که آن ها اکنون دارند انجام می دهند.

واژه های کلیدی: اروپا | توافق | خارجی | سیاست | اتحادیه اروپا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs