آمدن آلمان رویترز بازداشت تروریسم مسافران

آمدن: آلمان رویترز بازداشت تروریسم مسافران فرودگاه هواپیما بازداشت شدن خبرگزاری رویترز هواپیمای ایرباس

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شرکت توزیع برق پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ اطلاعیه داد

با توجه به زیاد کردن دما و پایداری هوای گرم طی روزهای آینده در شهر تهران، شرکت توزیع نیروی برق پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ از مشترکین خواست، تنها با 10 درصد

شرکت توزیع برق پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ اطلاعیه داد

شرکت توزیع برق پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ اطلاعیه داد

عبارات مهم : ایران

با توجه به زیاد کردن دما و پایداری هوای گرم طی روزهای آینده در شهر تهران، شرکت توزیع نیروی برق پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ از مشترکین خواست، تنها با 10 درصد صرفه جویی در مصرف برق، ما را در تامین برق پایدار یاری رسانند.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات دریافتی، طی روزهای آینده جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد کردن دما و پایداری هوای گرم بصورت کم سابقه ای آینده نگری شده است است و به دنبال آن انتظار می رود مصرف برق بصورت صعودی زیاد کردن یابد؛ بی تردید در چنین شرایطی جهت تامین برق پایدار بیش از هر وقت دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم، لذا این شرکت ضمن تقدیر از یکایک شهروندان و مشترکان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش های متفاوت خانگی، تجاری، مراکز و ادارات تقاضا دارد با کم کردن و مدیریت مصرف برق به خاص در ساعت های اوج بار (12الی 16 و 20 الی 23) تنها به میزان 10درصد، صنعت برق و شرکت توزیع نیروی برق پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ را در ارائه هر چه مناسب تر خدمات و تامین برق پایدار یاری نمایند.

امید است شهروندان تهرانی، با رعایت و مصرف درست و بهینه برق، از بین بردن موارد غیر ضروری، کنترل و پایش مصرف انرژی به خاص در بخش استفاده از تجهیزات و لوازم سرمایشی زمینه را جهت برخورداری عموم از این خدمت بی بدیل فراهم آورند.

شرکت توزیع برق پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ اطلاعیه داد

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs