آمدن آلمان رویترز بازداشت تروریسم مسافران

آمدن: آلمان رویترز بازداشت تروریسم مسافران فرودگاه هواپیما بازداشت شدن خبرگزاری رویترز هواپیمای ایرباس

گت بلاگز اخبار اجتماعی مدارس آبادان، خرمشهر و شادگان تعطیل شد

به گزارش ایسنا و براساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نوبت صبح شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان، امروز دوشنبه

مدارس آبادان، خرمشهر و شادگان تعطیل شد

مدارس آبادان، خرمشهر و شادگان تعطیل شد

عبارات مهم : آموزش

مدارس آبادان، خرمشهر و شادگان در نوبت صبح امروز، دوشنبه تعطیل اعلام شد.

به گزارش ایسنا و براساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نوبت صبح شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان، امروز دوشنبه، سوم اردیبهشت به علت شدت گرد و خاک تعطیل اعلام شد.

مدارس آبادان، خرمشهر و شادگان تعطیل شد

واژه های کلیدی: آموزش | آبادان | آبادان | خرمشهر | دوشنبه | روز دوشنبه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs